Lidmila, 41

Číslo profilu 3352073
Datum registrace 01.02.2023
Aktualizován 03/21/2023
Jméno Lidmila
Země Czech Republic
Město Český Krumlov
Orientace Heterosexuální
Věk 41
Znamení zvěrokruhu Lev
Výška 153 cm
Váha 52 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Hnědý
Kouření Ne
Alkohol Ne
Oblíbené země Maďarsko Česká republika Slovinsko Velká Británie Kuba Zanzibar

Nabídka programů | Kaprálův mlýn

Tuto zprávu poskytl uživatel Lidmila Český Krumlov 03/22/2023 04:58:03

Úspěšná právnička Anna žije v krásném moderním domě se dvěma dcerami a manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí až příchod Petrova problematického náctiletého syna z předchozího vtahu, s nímž Anna naváže intimní pouto.

Co se zdálo být pouhým flirtem, se rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s ničivými důsledky…. Dánský film Srdcová královna je druhým snímkem režisérky May el-Toukhy a jedním z nejúspěšnějších dánských filmů roku.

Karel Matěj Čapek-Chod: Na Valech | Témata

Na festivalu v Sundance získal hlavní cenu diváků a byl nominován na cenu poroty. Diváckou cenu získal také na domácím festivalu v Göteborgu a je dánským vyslancem na cenu Americké filmové akademie. Délka akce: minut Rok výroby: Datum lokální premiéry: Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi obchodní firmou Městským kulturním střediskem Klatovy, příspěvkovou organizací , IČ: , DIČ: CZ, se sídlem: Domažlická , 01 Klatovy II, zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod sp.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem — kupujícím vzniká koupí vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované Prodávajícím. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.

Při koupi vstupenky na provozovně Prodávajícího vybírá zákazník z volných dosud volných vstupenek, nebo si vstupenku může nezávazně rezervovat přes internet a nejpozději 3 dny po vytvoření rezervace ji zaplatit a vyzvednout vstupenku na pokladně Prodávajícího 30 minut před představením v případě vstupenek do kina Šumava. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace.

Zákazník po příchodu na pokladnu Prodávajícího nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V emailové zprávě obdrží také informaci o expiraci své rezervace. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.

Zamezení přístupu na server |

Rezervace vstupenek lze provádět nejpozději 3 dny a 1 hodinu před začátkem představení. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet.

Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal.

flirtování po internetu Domažlice

Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky.

Její padělání je trestné.

Rožnov pod Radhoštěm (hrad)

Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami. Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č.

Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup.

Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran. Dle ustanovení § písm. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:.

Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát — oddělení ADR, Štěpánská 15, 00 Praha 2, e-mail: adr coi.

Společnost Ticketware s. Kontaktní údaje: Ticketware s. Informace: help cinemaware. Po potvrzení objednávky má Plátce možnost využít službu bankovního převodu, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje lístky ihned po přijetí potvrzení o úhradě.

Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.

flirtování po internetu Domažlice

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Rezervačního a nákupního systému, nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Rezervačního a nákupního systému. Jakékoliv výše uvedené činnosti mohou být trestné! Zkontrolujte si, prosím, zadanou e-mailovou adresu. Na zadaný e-mail mohou být zaslány objednané a uhrazené vstupenky nebo e-mailová zpráva potřebná k vyzvednutí vstupenek v pokladně provozovny.

Na nesprávné zadaný e-mail nelze uplatňovat reklamaci a ani vyžadovat navrácení uhrazené částky za vstupenky. Filmový klub: Srdcová královna. Co se zdálo být pouhým flirtem, se rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s ničivými důsledky… Dánský film Srdcová královna je druhým snímkem režisérky May el-Toukhy a jedním z nejúspěšnějších dánských filmů roku.

Informace o akci a jejím konání. Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1. Vysvětlení pojmů 1. Koupě vstupenky 1. Ostatní podmínky 1. Ochrana osobních údajů 1. Odstoupení o smlouvy 1. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: · u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě, · u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1. Závěrečná ustanovení 1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1. Prozaik českého literárního naturalismu Karel Matěj Čapek-Chod, vydal jedenáct svazků povídek a novel a sedm románů.

Patřil k prvním, kdo se pokusili vylíčit absurdní postavení českého vojáka bojujícího za rakouskou monarchii. Ve zpracování témat souvisejících s válkou nebyl ovšem žádným nováčkem. V jedné z prvních povídek, nazvané Na Valech Povídky, , se setkáváme s osudem vojáka zmrzačeného za prusko-rakouské vojny.

Vyprávění uvádí čtenáře do krejčovské dílny v domku, přimknutém k městským hradbám můžeme si představit autorovy rodné Domažlice. Přes okénko se odehrává maloměstské namlouvání krejčího Josefa a jeho hezké zákaznice. Flirt však skončí šokujícím zjištěním o Josefově válečném postižení. Po tomto dějovém zvratu však v povídce nastane ještě jeden, který vyjde najevo po roce.

Čtenářský deník. Čtou: Jaroslav Plesl a Ivan Řezáč. Facebook Twitter LinkedIn. Všechny díly pořadu na mujRozhlas. Jak nás naladíte na DABu.

Online bazar - nové a použité zboží |

Jakub Arbes: Zbožný Tomáš. Viktor Dyk: Deštivý den. Alois Jirásek: Staré pověsti české. Božena Němcová: Divá Bára.

0 / 5