Gisela, 19

Číslo profilu 4067236
Datum registrace 01.02.2023
Aktualizován 06/9/2023
Jméno Gisela
Země Czech Republic
Město Bílina
Orientace Heterosexuální
Věk 19
Znamení zvěrokruhu Vodnář
Výška 167 cm
Váha 60 kg
Barva vlasů Bílá
Barva očí Hnědý
Kouření Občas
Alkohol Občas
Oblíbené země Jamajka Jižní Afrika Švédsko Kapverdy

Kodex Trenéra - Floorball Club Písek

Tuto zprávu poskytl uživatel Gisela Bílina 06/10/2023 12:11:06

Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem — kupujícím vzniká koupí vstupenky na kulturní představení provozované Provozovatelem. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího.

Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Provozovatele. Při koupi vstupenky na pokladně provozovny Provozovatele vybírá zákazník z dosud volných vstupenek nebo si vstupenku může nezávazně rezervovat přes internet a poté zaplatit a vyzvednout na pokladně Provozovatele.

Platnost rezervace je u filmového představení 30 minut před začátkem. U ostatních představení může být platnost on line rezervace stanovena v rozsahu do 24 hod. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a informaci o délce trvání rezervace.

Zákazník po příchodu na pokladnu Provozovatele nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Provozovatel si dále vyhrazuje změnit nebo i bez náhrady zrušit sólo rezervace míst na dvojkřesla určená primárně pro dvojice , či na místa viditelně rezervovaná za účelem blokovat ostatním divákům výběr.

Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet.

logo welcome to the jungle

Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem. Slevy na vstupenky lze uplatnit pouze u kamenného prodeje.

Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal.

MESADA, z.s. - Aktuality

Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace.

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Číselné čárové kódy na elektronické vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran. Z důvodu uvedeného v ust. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:.

Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

jak se seznámit v novém městě Písek

Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát — oddělení ADR, Štěpánská 15, 00 Praha 2, e-mail: adr coi.

Návštěvníci Kina Portyč i Letního kina se mohou stát členy filmového klubu Samotáři. Cena členského průkazu je Kč na rok a členové získají na každou projekci filmového klubu Samotáři slevu 20 Kč na vstupném. Průkazku člena filmového klubu Samotáři si můžete zakoupit pouze na pokladně kina Portyč.

OTEVŘELI JSME PRO VÁS NOVOU POBOČKU V PÍSKU | ALU PLAST KAPLICE

Průkaz je přenosný. Po předložení průkazu vydá pokladna kina vstupenku se slevou 20 Kč na představení filmového klubu. Slevu je možné uplatnit při koupi vstupenky na představení filmového klubu i při on-line nákupu vstupenek. Při uplatnění slevy je třeba se při kontrole vstupenek prokázat určeným průkazem průkazka FK Samotáři.

Pokud průkaz nebude předložen, vstupenka propadá bez náhrady nebo v případě neoprávněné slevy musí divák rozdíl ceny doplatit. Na jeden průkaz lze koupit pouze jednu vstupenku na vybraný film filmového klubu!

Společnost Ticketware s. Kontaktní údaje: Ticketware s.

Smart City po česku: Město Písek se mění v živou laboratoř — ČT24 — Česká televize

Informace: help cinemaware. Po potvrzení objednávky má Plátce možnost využít službu bankovního převodu, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje lístky ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Rezervačního a nákupního systému, nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Rezervačního a nákupního systému.

Jakékoliv výše uvedené činnosti mohou být trestné! Zkontrolujte si, prosím, zadanou e-mailovou adresu. Na zadaný e-mail mohou být zaslány objednané a uhrazené vstupenky nebo e-mailová zpráva potřebná k vyzvednutí vstupenek v pokladně provozovny. Na nesprávné zadaný e-mail nelze uplatňovat reklamaci a ani vyžadovat navrácení uhrazené částky za vstupenky.

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1. Vysvětlení pojmů 1. Koupě vstupenky 1. Ostatní podmínky 1. Ochrana osobních údajů 1. Odstoupení o smlouvy 1. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě, u elektronické vstupenky, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1. Filmový klub Samotáři 1. Průkaz nezaručuje místo v sále v případě, že je konkrétní představení vyprodané. Závěrečná ustanovení 1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne Tradice Písku jako klidného malého města spojeného s bohatým kulturním životem je známá již více jak let.

Přelom Mezi umělce, kteří svým dílem k tomuto fenoménu pomohli, patří především osobnost Fráni Šrámka, ale i osobnosti, které utvářely obraz města Písku v této přelomové době Adolf Heyduk, Otakar Ševčík, Josef Váchal, Richard Weiner, Václav Krška a další. Celý rok se ponese v duchu těchto oslav. Toto výročí se promítne do všech významných kulturních akcí ve městě. Centrum kultury města Písek pro vás už nyní připravuje městskou slavnost Dotkni se Písku, která proběhne tradičně druhý červnový víkend.

A právě na této městské slavnosti plánujeme v Divadle Fráni Šrámka uspořádat výstavu došlých výtvarných prací dětí a vyhodnotit nejnápaditější obrázky. Smyslem našeho projektu je podpořit zájem dětí o historii města a seznámit je s důležitými historickými událostmi. Podmínky účasti: Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit děti z mateřských a základních škol.

Gymnázium Písek

Cílovou skupinou jsou děti zejména od 3 do 15 let. Technika je libovolná. Formát obrázku pouze A3. Důležitá je nápaditost a tvořivost. Každé dítě může zaslat do soutěže pouze jeden obrázek. Práce označte na zadní straně: jméno a příjmení, věk autora, třída, adresa školy školky , telefon, jméno vyučujícího, název díla. Pokud budou nacionále na přední straně obrázku, nebude obrázek vystaven ani hodnocen!!

jak se seznámit v novém městě Písek

Práce se nevracejí a práva k užití patří Centru kultury města Písek. Soutěžní kategorie: 1. Kategorie — MŠ 2. Kategorie 1. Kategorie 3. Kategorie 6.

Kategorie 8. Těšíme se na všechny obrázky, na kterých budou zachyceny události z historie města Písku nebo naše město očima těch nejmenších! Mobilní navigace » dotkni se Písku «

0 / 5