Evelina, 36

Číslo profilu 9501302
Datum registrace 06.02.2023
Aktualizován 06/9/2023
Jméno Evelina
Země Czech Republic
Město Karviná
Orientace Bisexuální
Věk 36
Znamení zvěrokruhu Ryby
Výška 150 cm
Váha 57 kg
Barva vlasů Blond
Barva očí Líska
Kouření Občas
Alkohol Ne
Oblíbené země Polsko Zanzibar

Výuka nebo doučování angličtiny v Praze |

Tuto zprávu poskytl uživatel Evelina Karviná 06/10/2023 12:41:06

Na prvním stupni bude probíhat v rámci práce s učebnicí Incredible English, kterou již používáme a která v sobě zahrnuje trénink právě na Cambridgeské zkoušky Starters, A1 Movers a Flyers. Na druhém stupni do hodin angličtiny přidáme k práci s učebnicí English Plus ještě přípravu na zkoušky A2 Key for schools a B1 Preliminary for schools. Program výuky bude dále rozšířen o speciální materiály, které se budou věnovat zkušebním testům a strategiím potřebným pro složení konkrétní zkoušky.

Každý žák bude skládat zkoušku nanečisto v rámci výuky angličtiny a bude mít možnost získat školní SMART certifikát na dané úrovni. Pro zájemce bude zajištěno složení opravdové zkoušky v některém ze zkušebních center. Každé dítě je jiné, postupuje jiným tempem a má individuální způsob osvojování si cizího jazyka. Proto jsou níže uvedené časové rámce pro zkoušky pouze orientační a cílené na většinu dětí podle dosavadních zkušeností.

Dětem, které se budou výrazně vymykat předpokládané úrovni angličtiny v daném ročníku, bude poskytnuta možnost složit zkušební zkoušku jindy a to jak dříve, tak později. Na opravdovou zpoplatněnou Cambridge zkoušku nemusí jít dítě ani jednou, ale také může jít na všechny. Dětem bude poskytnuta veškerá podpora při přípravě a možnost opakovaně si zkoušku zkusit před případným přihlášením.

V ideálním případě bude dítě na konci prvního stupně schopno složit zkoušku A1 Movers a na konci druhého stupně zkoušku A2 Key for schools nebo B1 Preliminary for schools. Při přípravě se budeme pohybovat po žebříčku Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Učebnice od Steva Wattse je skvělou průpravou pro studenty angličtiny, protože nabízí nepřeberné množství doplňkových audiovizuálních materiálů, které děti nenásilnou a zábavnou formou učí rozumět mluvené angličtině s výslovností rodilého mluvčího.

Děti propojují zvuk slova jeho mluvenou podobu s obrázky a mluvenou formu vět a instrukcí s pohybem. Děti se učí nejen slovíčka, ale také fráze a odpovědi, a přestože je učebnice velmi zábavná, jde o promyšlenou strategii výuky angličtiny s propracovanou metodikou pro mladší školní žáky a ze znalostí z ní lze čerpat i v dalších ročnících.

V prvních dvou ročnících se děti ještě nezaměřují na psaní slov, ale načerpají obrovské množství pasivních znalostí porozumění. To vše je ještě podpořeno výukou rodilou mluvčí v jiných předmětech a tím i vnímaní angličtiny nejen jako předmětu, ale i běžné součásti školního života.

Děti přechází ve 3. Tato učebnice a její metodika mají výhodu v tom, že v sobě mají zabudovanou přípravu na Cambridgeské zkoušky a to tím, že používají stejný formát cvičení, stejnou slovní zásobu a nabízí ukázkové testy na konci učebnice a v učitelských materiálech.

Děti jsou tedy díky práci s touto učebnicí zvyklé cvičení přirozeně plnit a často již podle vizuální podoby cvičení ví, jaké je zadání. Děti se také naučí i číst nejen poznat sluchem základní instrukce a poznají, zda jde o poslech, psaní, spojování nebo čtení. Pomalu se také začíná s tvorbou anglických vět, nejčastěji v kontextu probírané gramatické struktury.

Děti tvoří hodně vět podle vzoru, a nakonec jsou podporovány v tom, aby věty tvořily samy. V tomto věku ještě děti neumí použít gramatické struktury jinde než v rámci probírané látky. Klade se důraz na používání instrukcí a základních frází jen v angličtině. Druhý díl Incredible English má na konci test právě na zkoušku Starters a děti by v této fázi měly být připravené zkoušku úspěšně složit.

Učebnice se ve většině tříd dokončuje během prvního pololetí 4. Cambridgeské zkoušky jsou koncipované tak, že certifikát dostane každé dítě, které se na zkoušku dostaví, liší se pouze počet získaných štítů - minimálně jeden, maximálně pět. Ceny zkoušek se odvíjejí od zkouškového centra a v červnu se pohybují od 1. Děti je možné přihlásit hromadně a při větším počtu dětí lze domluvit i různé slevy či příjezd zkušebních komisařů do školy.

Výuka nebo doučování angličtiny v Praze |

Vše záleží na počtu dětí a zkušebním centru. Gramatické struktury začínají být složitější a děti se věnují čtení delších textů a tvorbě textů vlastních. Aktivní použití angličtiny se rozvíjí čím dál více a děti pomalu začínají být schopné kombinovat znalosti různých struktur a samostatně vymýšlet věty i mimo právě probírané gramatické struktury a slovní zásobu. Třetí díl učebnice se věnuje přípravě na zkoušku A1 Movers, učí děti potřebnou slovní zásobu a formát cvičení. Do hodin bude navíc zařazena příprava na zkoušku formou doplňkových materiálů poskytovaných zkouškovými centry.

anglické fráze seznamování Roudnice nad Labem

Všechny děti nemusí dosáhnout potřebné úrovně již na konci 5. Ve vyšších ročnících se pro výuku angličtiny používá učebnice English Plus, jejíž díly se liší podle úrovně skupiny a pohybují se od úrovně A1 až do úrovně B2.

Příprava bude probíhat v rámci hodin, kdy se jako doplňkové materiály budou používat materiály ke zkoušce a zkušební testy. Na úroveň A2 se žáci mohou dostat mezi 6. Žáci budou skládat zkoušku nanečisto v rámci hodin angličtiny na Smartu a budou dostávat Smart certifikát.

Jazykové kurzy, inzerce Roudnice nad Labem -

Pro zájemce bude možnost přihlásit se na opravdovou zkoušku v některém ze zkušebních center. Ceny se liší podle zkušebního centra a v červnu se pohybují kolem ,- Kč. V případě, že žáci úspěšně složí zkoušku A2 Key for schools, budou se v 8.

Více informací o zkoušce B1 Preliminary for schools na:. Používáme cookies, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek. Tím vám můžeme zajistit tu nejlepší zkušenost při jejich návštěvě. Zde můžete upravit své preference ohledně cookies. Překladatel a tlumočník Mgr.

Lenka Bartošová nabízí v Nové Pace překlady němčiny a tlumočení němčiny. Přečtěte si hodnocení od zákazníků; vypovídají o přístupu k zákazníkům. Pošlete vaši zakázku a nechejte si zkalkulovat cenu. Německý jazyk je mou vášní již od dětských let, kdy jsem si jej osvojila právě při dvouletém pobytu v Německu.

Od této doby jsem se neustále zdokonalovala a hledala možnosti dalšího rozvoje mých jazykových schopností. Jsem profesionálem ve svém oboru s vysokoškolským odborným jazykovým vzděláním a mnoha zkušenostmi.

Specializuji se na obory lakýrnictví , chemie a technika. V oboru lakýrnictví a lakovací technologie mám již mnohaleté zkušenosti a zázemí profesionálů v oboru, kteří mi mohou být oporou u terminologicky náročnějších textů. Z technických oborů mne zajímají především motory, motocykly a automobily. Provádím také překlady textů právního zaměření — ráda se účastním kurzů Komory soudních tlumočníků se zaměřením na právní terminologii.

Úspěšně jsem také absolvovala kurz pro budoucí soudní tlumočníky z oblasti českého práva. Nebráním se samozřejmě ani překladům beletristickým a překladům neodborného zaměření. Nabízím také možnost expresních překladů do 24 hodin. Dále nabízím konsekutivní a simultánní tlumočení a také šušotáž. Jsem spolehlivým partnerem při obchodních jednáních, školeních, konferencích. Tlumočím jak pro české , tak i zahraniční klienty v České republice i kdekoli v zahraničí.

Mezi mé zákazníky patří jak zahraniční , tak české firmy , soukromé osoby , ale také překladatelské kanceláře jak zahraniční, tak české. U firem a překladatelských kanceláří se jedná o dlouhodobou spolupráci, ale i soukromé osoby se ke mě v případě potřeby rády vrací, protože v mých překladech vidí záruku kvality. Mým zaměřením je především lakýrnictví, automotiv, kuchyňská technika a vybavení, jezdectví, turismus, kultura a pod.

Poznámka: Samozřejmě záleží při překladech na náročnosti textu a urgentnosti překladu. Za všech okolností záleží na domluvě s klientem. Není problém se přizpůsobit zakázce. Pracuji precizně a práci vyhotovím spolehlivě v dohodnutém termínu. Má práce je mou vášní. Němčina mne provází mým životem již od mých 6 let a jsem s ní v neustálém kontaktu, proto jsou mé překlady velmi kvalitní. Překládám texty z oboru lakýrnictví, automotive a techniky , právní texty i texty obecného zaměření.

Zkušenosti , spolehlivost , kvalita , pečlivost, to vše jsou přidané hodnoty mých překladů. Jako freelancer Vám mohu nabídnout nižší ceny než např.

Rychlá komunikace, vstřícný přístup, individuální cenová nabídka dle typu zakázky. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít. S prací překladatele jsem se jako aktivní překladatel seznámila již během bakalářského studia.

Tato práce mne velmi oslovila svou rozmanitostí. Naplňuje mne možnost práce s jazykem, nové výzvy v podobě nejrůznějších témat a také pomoc klientům se zprostředkováním komunikace se zákazníkem, odběratelem apod. Tato práce se prostě nikdy neomrzí, protože není monotónní a v každé zakázce se skrývá nějaký nový zajímavý prvek ať už jazykový, či terminologický. S tlumočením jsem se setkala poprvé během magisterského studia a i zde jsem objevila svůj potenciál.

V tlumočení se, stejně jako v překladech, zdokonaluji s každou novou zakázkou. Mým hlavním klientem simultánního tlumočení je Kruh přátel Bruno Gröninga. Protože mne má práce neskutečně baví , naleznete ve mě kvalitního partnera ať v oblasti překladů či tlumočení.

Mým jazykovým párem je němčina-čeština v obou směrech. Překládám texty a tlumočím v oborech nejrůznějšího zaměření.

anglické fráze seznamování Roudnice nad Labem

Mám zkušenosti s překlady zaměřenými na lakýrnictví technologie lakování, lakovací technika, složení a vlastnosti laků , techniku a auto-moto , dále s překlady smluv a vyjádření soudů , s překlady z oblasti kultury, historie, turismu a cestování a v neposlední řadě z oblasti jezdectví.

Překládám webové stránky a popisy produktů. Mám zkušenosti také s lokalizací — např. Formální úprava textu odpovídá originálu. Po domluvě možnost expresního překladu : do 24 hodin. Nabízím také stylistické a jazykové korektury a přepisy textů.

Vzdělávací kurzy a rekvalifikace, inzerce Roudnice nad Labem -

Kvalitu překladu zaručuje také možnost spolupráce s korektory , kteří jsou rodilými mluvčími, a také spolupráce s jinými překladateli. Ceny překladů jsou určovány individuálně v závislosti na komplexnosti textu, jeho délce, nutné rychlosti dodání apod.

Neváhejte mne kontaktovat. Ceny jsou orientační. Konečná cena závisí na konkrétní zakázce. Ceny jsou ovlivněny rozsahem zakázky, trváním spolupráce či požadavkem na expresní překlad. Proto mne prosím neváhejte kontaktovat a dohodnout cenu Vaší konkrétní zakázky. Nejsem plátcem DPH. Mým mateřským jazykem je čeština.

Nabízím konsekutivní tlumočení obchodních jednání, školení, konferencí a šušotáž pro jednu až tři osoby — jak z němčiny, tak i do němčiny. Dále simultánní tlumočení především do českého jazyka, lze se ale domluvit i na simultánním tlumočení do jazyka německého.

Tlumočím jak pro české, tak i zahraniční klienty v České republice i kdekoli v zahraničí. Cena za tlumočení se odvíjí od počtu hodin, náročnosti tlumočení typ a cílový jazyk a také od místa tlumočení. K ceně tlumočení se připočítávají cestovní náklady a další výlohy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pomalými krůčky k úspěchu - PDF Free Download

Aby bylo možné zajistit co nejvyšší kvalitu tlumočení, je vhodné, aby klient dodal alespoň několik dní před akcí všechny dostupné podklady pro co nejlepší možnou přípravu tlumočníka program, seznam účastníků, prezentace, dokumenty, glosáře apod. Při tlumočnickém výjezdu hradí objednatel také cestovní výlohy a jiné s výjezdem spojené výdaje. Tlumočnickým výkonem se myslí již přítomnost tlumočníka na místě tlumočení včetně přestávek.

Pokud by mělo dojít na místě ke změně předem dohodnutých podmínek, musí zákazník počítat s příplatkem. Další jazykové portály Jazykovky. Práce Nazkušenou. Typ překladatelské firmy -- kdo má překlad udělat -- Překladatelské agentury Překladatelé němčiny Soudní překladatelé němčiny Tlumočníci němčiny Soudní tlumočníci němčiny.

Firma má nejméně 5 doporučení. Je plátce DPH. Je rodilý mluvčí u jednotlivců. Klíčové slovo. Lenka Bartošová. Lenka Bartošová Překladatel a tlumočník. Můj hlavní přínos pro vás Německý jazyk je mou vášní již od dětských let, kdy jsem si jej osvojila právě při dvouletém pobytu v Německu.

Zkalkulovat cenu objednat služby. Mateřský jazyk: čeština. Trošku nestíhám přijímám jen zakázky s delším termínem. NEprovádím soudní úředně ověřené překlady. Děkuji za pochopení. Stránky a profily www. Online hodnocení zákazníků. Hodnocení nejsou nikdy anonymní, jsou získávána tímto formulářem.

Provozovatel má kontakt na zákazníky a podezřelá hodnocení prověřuje. Jana Kühnelová. Jsem velice ráda, že jsme na tlumočení kosmetického semináře oslovili slečnu Bartošovou. Od prvního kontaktu jsem si byla jistá, že svým milým a pozitivním přístupem bude tlumočení probíhat na vysoké úrovni. Jazykové i odborné znalosti, spolehlivost a celkový přístup k zakázce - vše na výbornou. Doporučuji všem kdo hledá profesionální a radostné tlumočení s úsměvem.

Policie - vše o tématu |

Jan Vostřel. Simultánní tlumočení v Bádensku-Württembersku v Německu při transferu strojírenské firmy. Dvoutýdenní tlumočení proběhlo naprosto profesionálně a bez problémů. Paní Bartošová je naprosto spolehlivá, precizní a operativně řeší případné nenadálé situace. S jejími službami jsme vždy velice spokojeni, oceňujeme osobní přístup a nebývalé pracovní nasazení. Můžeme vřele … doporučit.

Děkujeme paní Bartošové za neocenitelnou pomoc a těšíme se na další spolupráci. Dominika Ratajová. S paní Bartošovou spolupracujeme již delší dobu na různorodých projektech.

0 / 5